Sunday, 20 November 2011

PANDUAN CARA MENANAM DAN MENAMBAH MINAT MEMBACA

Panduan ini sangat berguna untuk guru,ibu-bapa dan semua.

(A). MEMBERI PELUANG DAN KEBEBASAN UNTUK MEMBACA SECARA
       BEBAS DAN SUKARELA

(B)  MERANCANG MASA TERTENTU BAGI PERBINCANGAN BUKU-BUKU
       YANG DIBACA OLEH MURID-MURID.GURU DAN IBU BAPA

(C)  MENAMBAHKAN BILANGAN BUKU YANG BERANEKA JENIS
       DAN BENTUK

(D)  MENYEDIAKAN TEMPAT ATAU SUDUT BACAAN YANG SELESA
       DAN MENARIK.

(E)  MERANCANG DAN MENYEDIAKAN AKTIVITI YANG BOLEH
       DIJALANKAN SELEPAS MEMBACA SESEBUAH BUKU CERITA.

(F)  MENJALANKAN PROGRAM BERCERITA.

(G)  MEWUJUDKAN PERPUSTAKAAN ATAU KELAB BUKU MINI
       DALAM KELAS.

(H) MEMENTASKAN DRAMA MINI, MAIN-PERANAN DAN
      SEBAGAINYA.

(I)  MEMBUAT PROJEK BERDASARKAN MAKLUMAT DAN
      BAHAN BACAAN

(J)  MENJALANKAN LATIHAN MENGARANG,PERADUAN
      DAN SEBAGAINYA.


Sumber    : Pedagogi Bahasa
Terbitan   : Longman
Penulis     : Kamarudin Hj.Husin

No comments:

Post a Comment