Monday, 21 November 2011

BELAJAR BERSAMA CIKGU- NILAI-NILAI MURNI DALAM PENULISAN

                   Assalamualaikum semua.                                                 
  Bahagian C penulisan memerlukan kefahaman dan latihan.
.Oleh sebab itu,semasa guru mengajar beri tumpuan dan latihan
 yang diberikan wajib disempurnakan.Terdapat 17 nilai-nilai
 murni yang perlu murid-murid kuasai.Iaitu:-
 
         1.BAIK HATI           2.BERDIKARI       3.HEMAH TINGGI

         4.HORMAT-MENGHORMATI               5.KASIH-SAYANG   
           
         6.KEADILAN         7.KEBEBASAN DI SISI UNDANG-UNDANG

         8.KEBERANIAN   9.KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL

         10..KEJUJURAN   11.KERAJINAN    12.KERJASAMA

         13.KESEDERHANAAN                      14.KESYUKURAN

         15,RASIONAL      16.SEMANGAT BERMASYARAKAT

         17.PATRIOTISME

                                              SELAMAT BELAJAR!

No comments:

Post a Comment