Sunday, 20 November 2011

BELAJAR TATABAHASA BERSAMA CIKGU - Kata Ganti Diri dan Kata Ganti Tunjuk

                        Murid-murid, Kata Ganti Diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang.

Contoh:-
1. Kereta itu cantik.Ia baru dibeli oleh kakak.            (salah)
    Kereta itu cantik.Kereta itu baru dibeli oleh ayah.   (betul)

2. Arnab ini kurus.Dia sakit.              (salah)
    Arnab ini kurus. Arnab ini sakit      (betul)

3. Ini labu.Ia sedap dimasak lemak.       (salah)
    Ini labu.Labu sedap dimasak lemak.  (betul)

Murid-murid,semua Kata Ganti Diri tidak boleh digandakan.

     BETUL           SALAH

     anda                anda-anda
     kamu               kamu-kamu
     mereka            mereka-mereka         


     Kata Ganti Tunjuk

1. Itu sekolahsangat besar.  (salah)
    Sekolah itu amat besar.   (betul)

2. Ini pen bukan pen saya.  (salah)
    Pen ini bukan pen saya.  (betul)

3. Itu orang pelancong.       (salah)
    Orang itu pelancong.       (betul)
  

No comments:

Post a Comment