Sunday, 20 November 2011

BELAJAR TATABAHASA BERSAMA CIKGU-Kata Bilangan dan Penjodoh Bilangan

                                     Apa khabar murid-murid.Hari ini kita akan belajar
                            menggunakan Kata Bilangan dan Penjodoh Bilangan
                            yang betul.Selamat bercuti dan selamat belajar!


                       KATA BILANGAN                         

              BETUL                         SALAH                     

 satu jam setengah                  satu setengah jam
 satu ringgit setengah              satu setengah ringgit
 berbagai-bagai                       berbagai
 kedua-dua orang budak         kedua orang budak
 setengah-setengah orang        setengah orang
 tiap-tiap hari                          tiap hari
 para guru                              para-para guru
 satu bulan setengah              satu setengah bulan 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         PENJODOH BILANGAN


            BETUL                           SALAH

 setiap murid                         setiap orang murid
 semua pekerja                     semua orang pekerja
 seluruh kampung                  seluruh buah kampung
 segala binatang                    segala ekor binatang
 sekalian peserta                   sekalian orang peserta

               

No comments:

Post a Comment